1
Over het geluksdagkanaal

Het geluksdagkanaal analyseert de relatie tussen de stand van hemellichamen op de dag van je geboorte, en hun stand op de huidige dag in het jaar, en berekent op basis daarvan je geluk voor die dag. Daarnaast onthult het kanaal je gelukskleur en geeft het je tips over lekker eten, leuke dingen om te doen en nog veel meer.

Om dit kanaal te kunnen gebruiken, moet je eerst minimaal één Mii™-personage registreren (zie hoofdstuk 4, "Een Mii-personage registreren"). Dit Mii-personage vertegenwoordigt jou in het kanaal bij het gebruik van de diverse beschikbare functies.

 

Gebruik je inzicht en je gezond verstand bij je keuze om de informatie die je via dit kanaal ontvangt, al dan niet ter harte te nemen. Nintendo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade of verliezen dan ook die zich voordoen als gevolg van het gebruik van dit kanaal.

 

Opmerking: de voorspellingen die in het geluksdagkanaal worden gemaakt, zijn afhankelijk van de lengte- en breedtegraad van het land dat is geselecteerd in de instellingen van je Wii™-systeem. Raadpleeg het hoofdstuk “Wii-opties” in de Wii-handleiding voor kanalen en instellingen voor informatie over het kiezen van je land in de Wii-instellingen.