4
Een Mii-personage registreren

Als je het geluksdagkanaal voor het eerst opent, kun je een Mii-personage kiezen om je te vertegenwoordigen. Daarnaast wordt je gevraagd je geboortedatum in te voeren. Je geboortedatum bepaalt de geluks-
voorspellingen die je krijgt en de tips die het kanaal je geeft; voer deze dus correct in.

Als je nog geen Mii-personages hebt geregistreerd wanneer je het kanaal opstart, wordt je alsnog gevraagd om dit te doen. Als je JA kiest, verschijnt het registratiescherm voor Mii-personages. Heb je al een of meer Mii-personages geregistreerd, dan opent het kanaal met voorspellingen voor de huidige dag (zie hoofdstuk 6, "Dagelijkse geluksvoorspellingen").

  • Wat is een Mii-personage?

Een Mii-personage is een figuurtje dat je maakt in het Mii-personagekanaal door te kiezen uit het aanbod van gezichtskenmerken, haardrachten etc. In softwaretitels die Mii-personages ondersteunen, kunnen ze worden gebruikt als je vertegenwoordiger in het spel of kanaal. Raadpleeg het hoofdstuk “Mii-personagekanaal” in de Wii-handleiding voor kanalen en instellingen voor meer informatie over het maken van Mii-personages.

  • Een Mii-personage kiezen om te registreren

Er kunnen maximaal 6 Mii-personages uit je Mii-personagekanaal worden geregistreerd in het geluksdagkanaal. Selecteer een Mii-personage door erop te richten en zoom in door op te drukken. Druk op in een willekeurige richting om een ander beschikbaar Mii-personage te kiezen. Kies JA als je hebt besloten welk Mii-personage je wilt gebruiken.

  • Geboortedatum instellen

Als je eenmaal een Mii-personage hebt geselecteerd, wordt je gevraagd je geboortedatum in te vullen.

Als je in het Mii-personagekanaal al een verjaardag hebt ingevuld voor het Mii-personage van je keuze, bevestig dan de dag en maand (of wijzig deze, indien nodig) en vul een geboortejaar in. Richt op de cijfers en druk op om het jaartal in te voeren. Kies BEVESTIGEN als het jaartal klopt. Maak je een foutje, kies dan TERUG.

Opmerking: als je de geboortedatum van een Mii-personage in het geluksdagkanaal anders instelt, heeft dat geen invloed op de voor dat personage ingestelde verjaardag in het Mii-personagekanaal.

Als je nog geen verjaardag (dag en maand) in het Mii-personagekanaal hebt ingesteld, voer dan de volledige geboortedatum in voordat je BEVESTIGEN kiest. Kies TERUG als je een foutje maakt.

  • Meer Mii-personages registreren en Mii-personages verwijderen

Zie hoofdstuk 5, “Het hoofdscherm”, voor meer informatie.

Opmerking: als je een Mii-personage wist in het Mii-personagekanaal, wordt het ook verwijderd uit het geluksdagkanaal.